Arbocatalogus Veilig Werken op Hoogte (VWOH) vernieuwd

De beperkingen bij het wassen met de wassteel waren eerst weergegeven in vierkante meters en zijn nu beschreven in uren per glazenwasser per dag. Inspectie SZW heeft ingestemd met aanpassingen van de Arbocatalogus en gaat inspecteren en handhaven volgens deze nieuwe regels.

Hieronder staan de belangrijkste veranderingen bij het werken met het telescopisch wassysteem:

  • Beperkingen bij werken met telescopisch wassysteem nu in uren, eerst in m².
  • Maximaal 4 uur/dag werken, tussen 3,5 en 7 m hoogte.
  • Maximaal 2 uur/dag werken, tussen 7 en 13,5 m hoogte.
  • Combinatie mogelijk, zoals 2 uur tot 7 m en 1 uur tussen 7 en 13,5 m.
    De uren tussen 7 en 13,5 meter tellen dan dubbel.
  • De uren moeten per dag geregistreerd worden.
  • De vragenlijsten van de gondelinstallatie, de mastinstallatie en de permanente hangladder in de RI&E zijn ingekort door slim combineren van vragen uit de jaarlijkse keuring en de RI&E.
  • Een vragenlijst voor platte en hellende daken is toegevoegd in de RI&E.

Glazenwassersapp in ontwikkeling
De glazenwasser dient te registreren op welke hoogte en gedurende welke tijd hij gebruik maakt van de wassteelmethode. Schoonmakend Nederland is druk bezig met de ontwikkeling van een app die de glazenwasser hiervoor kan gebruiken. Deze app is vanaf april beschikbaar voor alle glazenwassers in onze branche. Is een glazenwasser met de wassteel aan het werk en kan hij geen tijdsregistratie laten zien of is de maximale gebruiksduur overschreden? Dan kan ISZW handhaven c.q. beboeten.

Door de vernieuwing van de Arbocatalogus Veilig Werken op Hoogte zijn het stroomschema arbeidshygiënische strategie en het werkmethode keuzemodel aangepast. In april komt de update van de flyer werken met de wassteel beschikbaar.