Activiteiten PPV

Het Platform Preventie Valgevaar (PPV) richt zich op hetstimuleren en verbeteren van veilig werken op hoogte. Dat wordt op een groot aantalmanier gedaan. De belangrijkste daarvan zijn:

Ontwerpen voor veilig werken

Bij het ontwerpen van een gebouw moet de ontwerper rekening houden met het feit dat de gebouwschil veilig en gezond kan worden onderhouden. Hiertoe heeft de overheid voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit. De toepassing van het Bouwbesluit is speerpunt van het PPV. Belangrijk begrip hierbij is de arbeidshygiënische strategie. Bij de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw moet de aanvrager met een checklist aantonen dat veilig onderhoud mogelijk is. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Bouwbesluit. De handleiding kan hier worden gedownload.

Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het Toetsingskader/Checklist ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012’ ). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning nieuwbouw moet de checklist worden ingevuld. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Toetsingskader. De handleiding kan hier worden gedownload.

Opleiding

In de opleidingen voor bijvoorbeeld ontwerpers en gebouwbeheerders moet het veilig werken op hoogte meer aandacht krijgen. Zelf bemiddelt en stimuleert het Platform Preventie Valgevaar de kennisoverdracht binnen organisaties en bij opdrachtgevers. Hiertoe moeten ondernemers op brancheniveau kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om het veilig werken op hoogte in alle procesfasen aandacht te geven.

Ook voor de uitvoering moet op brancheniveau kennis en vaardigheden worden aangereikt zodat veilig werken op hoogte in de praktijk ook kan worden toegepast.  Een overzicht van opleidingen die leden van het Platform Preventie Valgevaar organiseren, is binnenkort hier te vinden.

Voorlichting

Om veilig op hoogte te werken is voorlichting nodig. Die voorlichting richt zich op alle doelgroepen en is een aanvulling op de opleidingsactiviteiten die doorleden van het PPV worden georganiseerd. Naast voorlichting door afzonderlijke deelnemers worden ook gezamenlijk initiatieven ontplooit.

Activiteiten PPV

Het Platform Preventie Valgevaar (PPV) richt zich op hetstimuleren en verbeteren van veilig werken op hoogte. Dat wordt op een groot aantalmanier gedaan. De belangrijkste daarvan zijn:

Ontwerpen voor veilig werken

Bij het ontwerpen van een gebouw moet de ontwerper rekening houden met het feit dat de gebouwschil veilig en gezond kan worden onderhouden. Hiertoe heeft de overheid voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit. De uitvoering van het Bouwbesluit is speerpunt van het PPV. Belangrijk begrip hierbij is de arbeidshygiënische strategie. Bij de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw moet de aanvrager met een checklist aantonen dat veilig onderhoud mogelijk is. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Bouwbesluit. De handleiding kan hier worden gedownload.

Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het Toetsingskader/Checklist ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012’ ). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning nieuwbouw moet de checklist worden ingevuld. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Toetsingskader. De handleiding kan hier worden gedownload.

opleiding

In de opleidingen voor bijvoorbeeld ontwerpers en gebouwbeheerders moet het veilig werken op hoogte meer aandacht krijgen. Zelf bemiddelt en stimuleert het Platform Preventie Valgevaar de kennisoverdracht binnen organisaties en bij opdrachtgevers. Hiertoe moeten ondernemers op brancheniveau kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om het veilig werken op hoogte in alle procesfasen aandacht te geven.

Ook voor de uitvoering moet op brancheniveau kennis en vaardigheden worden aangereikt zodat veilig werken op hoogte in de praktijk ook kan worden toegepast.  Een overzicht van opleidingen die leden van het Platform Preventie Valgevaar organiseren, is hier te vinden.

Voorlichting

Om veilig op hoogte te werken is voorlichting nodig. Die voorlichting richt zich op alle doelgroepen en is een aanvulling op de opleidingsactiviteiten die doorleden van het PPV worden georganiseerd. Naast voorlichting door afzonderlijke deelnemers worden ook gezamenlijk initiatieven ontplooit.