Icon arrow up
doel

Arbeidshygiënische strategie speelt centrale rol

Bij het stimuleren en verbeteren van het veilig werken op hoogte is de arbeidshygiënische strategie (AHS) leidend. De AHS is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

Testimonials

What they Say?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

George Santayana

Testimonials

What they Say?

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet.

BEn Tomasch

Testimonials

What they Say?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat.

Gerard Helcing

Testimonials

What they Say?

Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet.

Roman Polanski

Arbeidshygiënische strategie

Ongevallen worden voorkomen door de oorzaak van de ongevallen weg te nemen. Als dat technisch niet kan, moeten collectieve maatregelen worden getroffen. Dit zijn technische maatregelen waarmee iedereen beschermd wordt tegen de gevolgen van het gevaar. Hierdoor is het onmogelijk dat een ongeval plaats vindt.

Als collectieve maatregelen om technische redenen niet of onvoldoende mogelijk zijn, dan moeten alle personen die gevaar lopen gebruikmaken van individuele (persoonlijke) beschermingsmiddelen, kortweg PBM. Economische motieven mogen bij valgevaar geen reden zijn om af te zien van bijvoorbeeld een collectieve maatregel.

Activiteiten PPV

Het Platform Preventie Valgevaar (PPV) richt zich op het stimuleren en verbeteren van veilig werken op hoogte. Dat wordt op een groot aantal manier gedaan. De belangrijkste daarvan zijn:

1
Bron maatregel
2
Collectieve maatregel
1. Techniek
2. Organisatie
3
Individuele maatregel
1. Technisch
2. Organisatorisch
3. BPM
4
Verplichtingen werkgever
en werknemer

Bronmaatregel

Icon arrow down

Een bronmaatregel is bijvoorbeeld het werken op het maaiveld waarmee werken op hoogte wordt voorkomen of het plaatsen van een dakvenster van binnen uit.

Collectieve maatregel

Icon arrow down

Een collectieve maatregel zorgt voor een beperking van het gevaar voor allen die in aanraking zouden kunnen komen met het gevaar. De medewerkers zelf behoeven nagenoeg geen actie te ondernemen of ondervinden nauwelijks een beperking tijdens het werken. Een collectieve maatregel is bijvoorbeeld het plaatsen van randbeveiliging op een dak. Bij het bedenken en toepassen van een collectieve maatregel moet eerst gezocht worden naar een technische maatregel en als dat niet lukt naar een organisatorische maatregel. Collectieve maatregelen worden ook wel ‘technisch-organisatorische’ maatregelengenoemd.

Een organisatorische maatregel is het geven van waarschuwingen en handleidingen die een werkmethode. Bij het niet volgen van de procedure is er een grote kans op een ongeval. Indien collectieve maatregelen niet tot een acceptabele reductie leiden moet bezien worden of individuele technische beheersmaatregelen mogelijk zijn.

Individuele maatregel

Icon arrow down

Bij individuele maatregelen wordt alleen de persoon die gevaar loopt beschermd. Ingeval van een technische individuele maatregel wordt de uitvoerende werknemer via techniek gedwongen veilig te werken. Het gevaar blijft dus aanwezig. Bij dit soort persoonlijke maatregelen (PBM) moet de mens zelf actie ondernemen en het belemmert het werk vaak. Tegen bijvoorbeeld snijwonden kunnenhandschoenen met een hoge snijweerstand worden gedragen en tegen schaaf- en stootwonden is het bedekken van de huid een goede remedie.

Repressie

Icon arrow down

Repressie tenslotte betekent dat op alle werkplekken moet zijn voorzien in doeltreffende hulpverlening ingeval er een incident plaats vindt.

Ways We Work

Activiteiten PPV

Het Platform Preventie Valgevaar (PPV) richt zich op het stimuleren en verbeteren van veilig werken op hoogte. Dat wordt op een groot aantal manier gedaan. De belangrijkste daarvan zijn:

Bron maatregel
Collectieve maatregel
1. Techniek
2. Organisatie
Individuele maatregel
1. Technisch
2. Organisatorisch
3. BPM
Repressie BHV

Research

Een bronmaatregel is bijvoorbeeld het werken op hetmaaiveld waarmee werken op hoogte wordt voorkomen of het plaatsen van eendakvenster van binnen uit.

Research

Een bronmaatregel is bijvoorbeeld het werken op hetmaaiveld waarmee werken op hoogte wordt voorkomen of het plaatsen van eendakvenster van binnen uit.

Research

Een collectieve maatregel zorgt voor een beperkingvan het gevaar voor allen die in aanraking zouden kunnen komen met het gevaar.De medewerkers zelf behoeven nagenoeg geen actie te ondernemen of ondervindennauwelijks een beperking tijdens het werken. Een collectieve maatregel isbijvoorbeeld het plaatsen van randbeveiliging op een dak. Bij het bedenken entoepassen van een collectieve maatregel moet eerst gezocht worden naar eentechnische maatregel en als dat niet lukt naar een organisatorische maatregel.Collectieve maatregelen worden ook wel ‘technisch-organisatorische’ maatregelengenoemd.

Een organisatorische maatregel is het geven vanwaarschuwingen en handleidingen die een werkmethode. Bij het niet volgen van deprocedure is er een grote kans op een ongeval. Indien collectieve maatregelenniet tot een acceptabele reductie leiden moet bezien worden of individueletechnische beheersmaatregelen mogelijk zijn.

Research

Bij individuele maatregelen wordt alleen de persoondie gevaar loopt beschermd. Ingeval van een technische individuele maatregelwordt de uitvoerende werknemer via techniek gedwongen veilig te werken. Hetgevaar blijft dus aanwezig. Bij dit soort persoonlijke maatregelen (PBM) moetde mens zelf actie ondernemen. Tegen bijvoorbeeld snijwonden kunnenhandschoenen met een hoge snijweerstand worden gedragen en tegen schaaf- enstootwonden is het bedekken van de huid een goede remedie.

Research

Repressie tenslotte betekent dat op alle werkplekkenmoet zijn voorzien in doeltreffende hulpverlening ingeval er een incidentplaats vindt.