Kennispagina

Bouwbesluit Artikel 6.53 Veilig onderhoud gebouwen en toelichting

Toelichting op artikel 6.53 uit het bouwbesluit

Arbeidshygiënische strategie

Download

Handleiding veilig onderhoudbare gebouwen maken

Download

Info blad veilig onderhoudbare gebouwen

Download

Vraag en antwoord

Overizcht van veelgestelde vragen en antwoorden

Wie waarvoor verantwoordelijk

Download

Relevante Websites en artikelen

Download

Informatie hulpmiddelen werken op hoogte

Download

Vraag en Antwoord

Moet bij een ontwerp van een gebouw altijd rekening gehouden worden met de mogelijkheden om het veilig te kunnen onderhouden?

Icon arrow down

Ja, tijdens het ontwerpen moet altijd rekening gehouden worden met het veilig kunnen onderhouden. De noodzakelijke voorzieningen zijn onderdeel van het gebouw. Hierdoor wordt veelal het onderhoud aan het gebouw makkelijker, veiliger en goedkoper.

Gelden de ontwerpeisen ook bij verbouw?

Icon arrow down

Helaas is het bij verbouw niet verplicht om rekening te houden met het veilig kunnen onderhouden. Door toch te voldoen aan de eisen wordt het onderhoud makkelijker veiliger en goedkoper.